Dokumenty

Typ pliku
Nazwa
Rozmiar
Data
Pobieranie
.pdf
Ogólny Wzór Umowy .pdf
127334b
01.08.2023
.pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do oferty UG .pdf
466323b
03.01.2023
.pdf
Karta Produktu - Koszty rezygnacji z imprezy .pdf
164708b
03.01.2023
.pdf
Karta Produktu - Ubezpieczeni w podroży .pdf
169331b
03.01.2023
.pdf
WIENER_OWU Kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie lub wcześniejszego powrotu do RP wraz z Aneksem nr. 1 z dnia 19.09.2022 r. .pdf
901178b
03.01.2023
.pdf
WIENER_OWU Ubezpieczeni w podroży wraz z Aneksem nr. 1 z dnia 17.05.2022 r. .pdf
973264b
03.01.2023
.pdf
[Stare] Ogólne Warunki Uczestnictwa w wyjazdach organizowanych przez Venua Tours (dla umów zawartych do 31.07.2023) .pdf
465667b
01.08.2023
.pdf
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną .pdf
104934b
06.01.2023
.pdf
[Nowe] Ogólne Warunki Uczestnictwa w wyjazdach organizowanych przez Venua Tours (dla umów zawartych od 01.08.2023) .pdf
520820b
01.08.2023
.pdf
2023 Certyfikat do gwarancji Wiener .pdf
876453b
25.04.2023
.pdf
Wpis do rejestru organizatorów turystyki .pdf
112326b
04.05.2023